Træk fra Veggerslevs historie

Veggerslev

Vælg emne

Se også

Veggerslev

Navnet menes at komme fra ordet Wikær (islandsk Vikar), som var personen, der enten grundlagde landsbyen eller fik overdraget landområdet som forlenet gods, sandsynligvis i tidsrummet 4. – 5. århundrede efter Kristi fødsel..

Byer, hvis navn ender på –lev, har altid et personnavn i sit forled. Betydningen af endelsen –lev har der været delte meninger om, men her er et par muligheder.

Endelsen –lev kan antages at betyde ’overladt gods’, idet ordet er dannet af stammen i det oldnordiske udsagnsord ’lifa’ – at efterlade – jævnfør ældre dansk ’left’ – levne, tilovers eller levne.
Det kan formodes, at –lev i stednavne kan forstås som arvegods, jævnfør ældre dansk ’ætteleve' og oldnordisk ’ættleifd’.

Andre har den opfattelse, at –lev i stednavne snarere skal forstås som ’overdraget’; det vil sige ’forlenet gods’.
Hvis det er den korrekte udlægning, kan det for Veggerslevs vedkommende betyde, at den ’lensmand’, der er blevet betroet ledelsen af landet mellem Veggerslev Å, Hjembækken og Kejserbækken, har fået overdraget jordegods af landets øverste hersker på et i flere henseender centralt sted på den plads, der kom til at bære hans navn til alle tider.

Navne med –lev hører til de ældste landsbynavne, idet de ikke blev benyttet af vikingerne, da de oprettede bebyggelser i Normandiet og England. Man har derfor sluttet, at allerede i vikingetiden var navnene så gamle, at de ikke længere var brugbare – med andre ord umoderne.
Derfor henfører man dem til folkevandringstiden i det 4. – 5. århundrede efter Kristi fødsel..

Der er flere landsbyer, hvis navne ender på –lev, i området (Veggerslev, Emmelev, Hammelev, Enslev). Sandsynligvis er de alle grundlagt i samme periode.
En ting har de til fælles – de er alle anlagt på en skråning ned til en ådal; en ådal, som i perioden, hvor landsbyerne antages at være grundlagt, var fjorde og vige, hvor sejlads var mulig.

Gamle optegnelser har vist, at stavemåden for Veggerslev ændrede sig op igennem tiderne.
1453: Weghersløff
1466: Vegersløff
1469: Vigersløff
1579: Vegersløf
1750 Vegerslev

(Gå til sidens top)